Mynd i'r cynnwys

Polisïau

PWERAU ECONOMAIDD AC AMGYLCHEDDOL

Brwydro yn ôl yn erbyn diweithdra! Yng Nghymru rydym yn gwybod gystal â neb sut...

PWERAU CYLLIDOL

Mae ar Lywodraeth Cymru angen y pwerau i godi cyllid a buddsoddi mewn economïau lleol...

LLAIS DILYS I BOBL IFANC

Mae Comiwnyddion yn croesawu pleidleisiau a llais pobl ifanc yn yr etholiad yma. Yr etholiadau...

GRYM YN Y GYMUNED

Cymunedau glanach, diogelach, cysylltiedig Rhaid inni wneud yn siŵr bod pobl yn gallu teithio’n gyfforddus...

GRYM YN Y GWEITHLE

Mae gwir ddemocratiaeth yn ymestyn ymhellach na’r bocs pleidleisio; mae’n cwmpasu’r grym y mae pobl...

GRYM I RIENI A GOFALWYR

Nid yw mathau o waith nad ydynt yn creu elw – megis gofalu am aelodau...

GRYM I GYMRU

O ganlyniad uniongyrchol i Brexit, mae o leiaf 70 o bwerau penderfynu newydd i fod...